Tietoa

Yksityiset perhepäivähoitajat ovat toimineet Varkaudessa jo parikymmentä vuotta.

Hoitajat ovat sosiaalialan koulutuksen omaavia yrittäjiä, jotka tekevät työtään kodinomaisessa pienessä ryhmässä, ammattitaitoisen, turvallisen ja työstään pitävän hoitajan kodissa. Kunnallisia perhepäivähoitajia koskeva työaikalaki ei vaikuta yksityisessä perhepäivähoidossa olevan lapsen hoitoaikoihin. Teemme työtämme yrittäjinä ma-pe pääsääntöisesti klo 07.00 – 17.00, mutta jokainen hoitaja määrittää oman työaikansa.

Yksityisessä päivähoidossa on vain kokopäiväpaikkoja.

Hoitomaksu ja palveluraha

Varkauden yksityisillä päivähoitajilla on yhtenäiset hoitosopimukset, joka on tarkastettu Suomen Yrittäjien lakimiehellä, eli hoitosopimus on virallinen asiakirja.

Palvelurahan myöntämisen edellytyksenä on mm. se, että molemmat vanhemmat ovat joko töissä tai opiskelemassa. Kaikki Varkauden yksityiset perhepäivähoitajat toimivat palvelurahalla. Vanhemmat hakevat kaupungilta palvelurahan, joka maksetaan palveluntuottajalle (hoitaja).

Kaupunki määrää hoidon kattohinnan, josta määräytyy palvelurahan määrä. Vanhemmat maksavat kunnallisen laskennallisen hoitomaksun hoitajan tilille.  Kuitenkin hoitaja voi päättää hoitomaksunsa itse, mikäli katsoo siihen olevan tarvetta.

Vanhempien maksettavaksi jäävä osuus hoitomaksusta on samansuuruinen kuin kunnallisessa päivähoidossa.

Ryhmän koko ja edut

Lapsiryhmä koostuu neljästä alle kouluikäisestä lapsesta, hoitajan omat alle kouluikäiset lapsen mukaan lukien. Pienryhmän etuina ovat mm. kodinomaisuus, rauhallisuus, omatoimisuuden tukeminen, lapsen yksilöllisyyden huomioon ottaminen, joka luo edellytykset uuden oppimiseen. Hoitopäivä koostuu hoidosta, leikistä, kasvatuksesta ja opetuksesta. Hoitotyötä toteutetaan yhteistyössä lasten ja lasten vanhempien kanssa.

Hoitoon hakeminen

Yksityiseen päivähoitoon hakeudutaan ottamalla yhteyttä yksityisiin hoitajiin. Palvelurahahakemus löytyy kaupungin internetsivuilta.